Opleveringsfase

Je ontvangt de sleutel van je huis

Minimaal twee weken voor oplevering ontvang je per post een uitnodiging van de bouwer voor de oplevering van je woning. Alle bouwwerkzaamheden van je huis zijn gereed. Vraag aan je bouwer of er ook een vooroplevering is waar je bij aanwezig kan zijn. Tijdens de oplevering wordt er een proces-verbaal van oplevering opgesteld. Daarop worden eventuele gebreken aan het huis genoteerd. Dit proces-verbaal moet zowel door jou als de bouwer worden ondertekend. Je verklaart hiermee dat je het huis aanvaardt, met uitzondering van de eventuele genoteerde opleveringsgebreken. Als je een leek bent op bouwkundig gebied kan je ervoor kiezen om een bouwkundige of iemand van Vereniging Eigen Huis mee te nemen.

Je ontvangt de sleutel als je aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan.