Contractfase

Het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst

In de koop-/aannemingsovereenkomst van Woningborg verplicht de aannemer zich tot het bouwen van de woning en het leveren van de bijbehorende grond. Als koper wordt je verplicht tot het betalen van o.a. de grondkosten en de aanneemsom voor de woning. In de overeenkomst staat meestal opgenomen:
*  het voorbehoud van financiering van 2 maanden: kun je het financieel niet rond krijgen en je kunt dat aantonen door een afwijzing van 2 financiële instellingen binnen 2 maanden, dan kun je kosteloos ontbinden.
de opschortende voorwaarden: Dit zijn de voorwaarden waar de bouwer aan moet voldoen om de bouw op te kunnen starten. Vanaf het moment dat de opschortende voorwaarden zijn “vervallen , ontvang je als koper een “Hoerabrief” . De bouw kan van start. Let op: Meestal staat in de overeenkomst een termijn van 6 maanden genoemd voor de opschortende voorwaarden (9 maanden kan ook). Het is van belang dat je hypotheekofferte minimaal 6-9 maanden geldig is in verband met de duur van de opschortende voorwaarden. Weer een goed punt om je over te laten adviseren door de Nieuwbouwgeldspecialist!

De opschortende voorwaarden zijn o.a.:

 • Het verkooppercentage: er dient voldoende verkocht te zijn
 • De onherroepelijke bouwvergunning moet afgegeven zijn (duurt max ca 3 maanden en 2 weken)
 • Ter beschikking staan van bouwrijpe grond

Vaak wordt er een termijn van 6 maanden gehanteerd als uiterste datum na ondertekening van de overeenkomst voor het vervallen van de opschortende voorwaarden. 
Onder tekening van de koop-/aannemingsovereenkomst vindt na een uitgebreide toelichting plaats bij ons op kantoor.

Wanneer start de bouw?

Wanneer de opschortende voorwaarden zijn “vervallen” en de aannemer voldoende heeft verkocht, de onherroepelijke bouwvergunning er is, de bouwrijpe grond ter beschikking staat en er goedkeuring is van Woningborg op het plan, ontvang je als koper de Hoerabrief” dat de bouw kan worden ingepland.

Wanneer ga je naar de notaris?

Je hebt de “Hoerabrief” ontvangen van de bouwer en je hebt je financiering rond. Nu kun je een afspraak maken met de notaris voor de overdracht van de grond. Bij de notaris teken je de leveringsakte voor de grond en wordt je hypotheek ingeschreven in het kadaster (indien hypotheek nodig).  De koop is nu definitief en ontbinding is niet meer mogelijk.

Waneer ga je betalen?

De grondkosten worden bij de notaris in één keer betaald en de woning betaal je in termijnen. Elke keer als er weer een deel van de woning is afgebouwd, ontvang je daarvan een factuur. Het aantal termijnen varieert. Gemiddeld wordt de bouwsom gesplist in ca. 8 tot 10 termijnen. De termijnen dien je te betalen binnen 14 dagen na ontvangst. 

Renteverlies tijdens de bouw en bouwrente

Twee termen die vaak door elkaar gehaald worden.

Renteverlies tijdens de bouw
Zodra de hypotheekakte is gepasseerd bij de overdracht moet je aan de financiële instelling  - in principe al tijdens de bouw - het volledige bedrag aan rente en aflossing over het geleende bedrag gaan betalen. Hier kan echter door de bank een rentebedrag van worden afgetrokken wat de bank jou weer betaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de bank in depot blijft staan. Je betaalt op deze manier uitsluitend rente en aflossing over het opgenomen geld. De rente die je betaalt tijdens het bouwen wordt ook wel “renteverlies tijdens de bouw” genoemd en is aftrekbaar van de belasting. 

Bouwrente
Dit is rente over de vervallen termijnen, die de bouwer in rekening brengt als je als koper instroomt in een bouwproject wat al gestart is.

Vrij op naam (V.O.N) wat betekent dit?

De koop-aanneemsom van de nieuwbouwwoning is vrij op naam, dat wil zeggen dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen:

 • Koopsom grondaandeel
 • Bouwkosten (de woning)
 • Honoraria architect en overige adviseurs
 • Overdrachtskosten
 • Notariskosten i.v.m. de juridische levering
 • Leges bouwvergunning
 • 21% BTW
 • Aansluitkosten nutsvoorzieningen

Welke kosten komen er nog bij?

Niet in de koop-/aannemingsovereenkomst begrepen zijn o.a. de volgende posten:

 • De notariskosten van de hypotheekakte en het inschrijven van de hypotheek in het kadaster
 • Advieskosten financieel adviseur
 • Renteverlies tijden de bouw: de rente en aflossing die je betaalt tijdens de bouw over de gedeeltes van de woning die al klaar zijn.
 • Meer- en minderwerkkosten: het meerwerk dat je zelf uitkiest uit de keuzelijst
 • Afbouwkosten om de woning sleutelklaar te maken: wand- en vloerafwerking, eventueel de keuken (afhankelijk van de aanbieding van de bouwer of er in de basis woning wel of geen keuken in zit), stoffering, eventueel nieuwe meubels.
 • Tuinaanleg: de percelen worden kaal opgeleverd zonder bestrating
 • Verhuiskosten